domů

Společnost byla založena v roce 1993. Původně se zaměřovala na dodávky a montáž měřící a regulační techniky. Později byl výrobní program rozšířen o výrobu rozvaděčových skříní. Vzhledem k potřebám výroby byla v roce 2002 zahájena výstavba objektu práškové lakovny. Linka práškové lakovny byla úspěšně spuštěna 1. dubna 2003, čímž začíná zcela nová etapa v historii společnosti. O dva roky později byla definitivně ukončena činnost v oblasti měření a regulace a společnost se nadále orientuje výhradně na povrchové úpravy kovů.

Z důvodu poskytování komplexních služeb zákazníkům byla 1. prosince 2006 spuštěna linka chemické odlakovny a v dubnu následujícího roku i tryskací box.

Od června 2013 provozuje komerční práškovou lakovnu i chemickou odlakovnu akciová společnost O.O.T.B. Solutions.